Informacje

Składki członkowskie

Od dnia 01.04.2022 r. składka członkowska wynosi 140 zł za miesiąc za jedno dziecko.

W przypadku, gdy w Akademii trenuje rodzeństwo składka członkowska za każde z dzieci wynosi 100 zł za miesiąc.

Składki są płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry tj. do 10-ego dnia danego miesiąca za ten miesiąc. Składki należy uiszczać na konto Akademii:

70 2030 0045 1110 0000 0387 5450.

Zapisy

Wszystkie informacje o procedurze zapisu Dziecka oraz wymaganych dokumentach znajdziecie Państwo w zakładce „Strefa Rodzica/Zapisy”.

 

 

 

Zapisz swoje dziecko do akademii

Rozpocznij piłkarską przygodę