Składki członkowskie

Od dnia 01.04.2022 r. składka członkowska wynosi 140 zł za miesiąc za jedno dziecko.

W przypadku, gdy w Akademii trenuje rodzeństwo składka członkowska za każde z dzieci wynosi 100 zł za miesiąc.

Składki są płatne do 10-ego dnia każdego miesiąca z góry tj. do 10-ego dnia danego miesiąca za ten miesiąc. Składki należy uiszczać na konto Akademii:

70 2030 0045 1110 0000 0387 5450.

Składki są opłatami członkowskimi, a nie opłatami za treningi. Należy je uiszczać zgodnie z podanym powyżej terminem, przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od przerwy wakacyjnej, która przypada na miesiąc lipiec każdego roku. Nie przwidujemy przerw w opłacaniu składek. Ewentualne zwolnienie ze składek może nastapić jedynie w wyjątkowych przypadkach, po udzieleniu zgody Zarządu, zgodnie z Regulaminem Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego.  

Zapisz swoje dziecko do akademii

Rozpocznij piłkarską przygodę