Dokumenty do pobrania

Deklaracja gry amatora

Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych

Klauzula RODO

Instrukcja potwierdzania zawodników w portalu Łączy nas piłka

Rezygnacja z członkostwa w APMM

Deklaracja członkowska akademii