Zapisy

Celem zapisania Dziecka do Akademii należy złożyć zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy (poniżej bądź na stronie głównej).

Przed przystąpieniem do treningów należy dostarczyć do Klubu następujące dokumenty:

1. podpisany dokument „Zgoda na uczestnictwo w zajęciach sportowych”

2. podpisany dokument „Deklaracja członkowska Akademii” 

3. podpisany dokument „Deklaracja gry amatora

4. podpisany dokument „Klauzula RODO”

Wszystkie dokumenty są do dostępne do pobrania w zakładce „Strefa Rodzica/Dokumenty do pobrania”.

Rodzic/opiekun prawny jest obowiązany zapoznać sie z Regulaminem Akademii Piłkarskiej Maciej Murawskiego – dostępny w zakładce Strefa Rodzica/Dokumenty do pobrania. Podpisanie deklaracji członkowskiej Akademii jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Przesyłając formularz zgłoszeniowy można załączyć skany podpisanych dokumentów, co nie zwalnia od dostarczenia do Klubu ich oryginałów. 

Każdy Zawodnik Akademii obowiązany jest założyć profil na portalu PZPN Łączy nas piłka oraz potwierdzić swoje członkostwo w Akademii na tym portalu. Instrukcja zakładania konta oraz potwierdzania Zawodników znajduje się w zakładce „Strefa Rodzica/Dokumenty do pobrania”. 

Zawodnicy Akademii obowiązani są legitymować się aktualnym orzeczeniem lekarskim o możliwości uprawiania sportu – piłka nożna. Zaświadczenie w postaci karty zdrowia musi być wydane przez lekarza medycyny sportowej.

Wyślij deklarację