Urząd Marszałkowski wspiera Akademię

Nasi Partnerzy:

Kolejny rok z rzędu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wsparł nasze inicjatywy.

Pisaliśmy już o podpisaniu umowy na współfinansowanie modernizacji zaplecza sanitarnego zarządzanego przez nas obiektu sportowego przy ul. Wyspiańskiego w ramach programu „Lubuska Baza Sportowa”.

Aktualnie podpisane zostały kolejne dwie umowy na dofinansowanie naszych działań szkoleniowych. Obie są wynikiem udziału Akademii w konkursach ogłaszcznych corocznie przez Urząd Marszłakowski naszego województwa w ramach zadania publicznrego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Wsparte zostały zadania pn. ” Szkolenie grup dziecięcych w Akademii Piłakrskiej Macieja Murawskiego” i „Udział drużyn Akademii Piłkarskiej Macieja Murawskiego w turniejach o charakterze międzywojewódzkim”.

Za zaufanie i udzielone wsparcie dziekujęmy.

data